Dự án Ecity Tân Đức đang được thi công với tiến độ rất nhanh và chuyên nghiệp. Tập Đoàn Tân Tạo trực tiếp triển khai thi công dự án này

Tiến độ thi công dự án Ecity Tân Đức

15/01/2019 – Tiến độ thi công dụ án Ecity Tân Đức:

Đại lộ Long An đang được gấp rút triển khai. Đoạn từ TL824 đến đường An Phước đã được cán sỏi

Hình ảnh đầu đường Đại Lộ Long An đã được cán sỏi - Ảnh chụp ngày 16/01/2019
Hình ảnh đầu đường Đại Lộ Long An đã được cán sỏi – Ảnh chụp ngày 16/01/2019
Hình ảnh Đại Lộ Long An (trước mặt B1.3) đã được cán sỏi - Ảnh chụp ngày 16/01/2019
Hình ảnh Đại Lộ Long An (trước mặt B1.3) đã được cán sỏi – Ảnh chụp ngày 16/01/2019
Hình ảnh Đại Lộ Long An (đoạn nhìn qua UNND xã Hựu Thạnh) đã được cán sỏi - Ảnh chụp ngày 16/01/2019
Hình ảnh Đại Lộ Long An (đoạn nhìn qua UNND xã Hựu Thạnh) đã được cán sỏi – Ảnh chụp ngày 16/01/2019
Hình ảnh Đại Lộ Long An (đoạn nhìn qua đường A10 đối diện cổng dự án)
Hình ảnh Đại Lộ Long An (đoạn nhìn qua đường A10 đối diện cổng dự án)
Hình ảnh cận cảnh Đại Lộ Long An
Hình ảnh cận cảnh Đại Lộ Long An
Đoạn trong của Đại Lộ Long An đang được cán đất để tiến hành rãi sỏi
Đoạn trong của Đại Lộ Long An đang được cán đất để tiến hành rãi sỏi

23/12/2018 – Tiến độ thi công dụ án Ecity Tân Đức :

Sang lấp hồ Súng để tạo kết nối Đại Lộ Long An với TL824. Mở 3 con đường: Đường Thương Mại B1, Đường An Khang, Đường An Phước

Thi công sang lấp hồ súng tạo kết nối Đại Lộ Long An với TL824
Thi công sang lấp hồ súng tạo kết nối Đại Lộ Long An với TL824
Tiến hành cán sỏi phần kết nối Đại Lộ Long An và TL824
Tiến hành cán sỏi phần kết nối Đại Lộ Long An và TL824
Trồng cây vào dãi phân cách Đại Lộ Long An và cán sỏi phần đầu Đại Lộ Long An
Trồng cây vào dãi phân cách Đại Lộ Long An và cán sỏi phần đầu Đại Lộ Long An
Tiến hạnh sang lấp và cán sỏi phần Đại Lộ Long An trước mặt khu B1.3
Tiến hạnh sang lấp và cán sỏi phần Đại Lộ Long An trước mặt khu B1.3
Mở đường An Khang ngay cổng chào dự án Everde City
Mở đường An Khang ngay cổng chào dự án Ecity Tân Đức

Xem thông tin dự án Ecity Tân Đức đầy đủ nhất tại đây

Nhận đặt chỗ và tư vấn dự án