Phí chuyển nhượng đất dự án là một trong các loại phí mà bất kì nhà đầu tư nào cũng quan tâm đặc biệt là những dự án chưa có sổ.

chuyển nhượng đất

Phí chuyển nhượng đất là gì?

Là phí khi phát sinh một giao dịch chuyển nhượng đất thứ cấp. Phí chuyển nhượng này do người bán chịu khi hoàn tất một giao dịch chuyển nhượng đất. Tùy vào đất chưa có sổ hoặc có sổ mà đưa ra những quy định phí khác nhau.

Phí chuyển nhượng đất cụ thể !

Phí chuyển nhượng đất tùy theo dự án mà chủ đầu tư đưa ra phí chuyển nhượng hợp lệ từ 1% đến 2%,và tối đa không quá 2%

Theo quy định về pháp luật hiện hành thì tổ chức hay cá nhân khi mua bán chuyển nhượng đất đai là phải nộp các loại thuế sau

Thứ nhất:thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào công văn số 17526/BTC-TCT về việc triển khai một số nội dung luật sửa đổi bổ sung một số điều các luật về thuế,theo điểm C tiểu mục 1.1 mục 1 của công văn này quy định về thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản cá nhân như sau:

Nhận đặt chỗ và tư vấn dự án

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản cá nhân từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây

Như vậy công thức tính thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = 2% x (giá chuyển nhượng)

Ngoài ra căn cứ theo khoản 2 điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007,

“Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở ,quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở ,đất ở duy nhất ” sẽ được miễn thuế thuế.

Thứ hai là phí trước bạ

-Căn cứ vào quy định tại khoản 1 điều 7 Nghị đinh số 45/2011/NĐ-CP thì mức lệ phí trước bạ đối với nhà ,đất là 0,5%, cũng theo khoản 3 điều thông tư số 34/2013/TT-BTC thì số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau
– số tiền lệ phí trước bạ phải nộp =( giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ) x (mức lệ phí trước bạ)

-Giá trị đất = (diện tích đất) x (giá đất), theo quy định thì vào 01/01 hằng năm UBND tỉnh ban hành khung giá đất trên địa bàn tỉnh /thành phố do mình quản lý, do vậy mà mỗi địa phương sẽ quy định mức giá đất khác nhau.

Như vậy: số tiền lệ phí trước bạ = (diện tích đất) x (giá đất) x 0,5%

Thứ ba là các lệ phí khác

-Lệ phí công chứng: Mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dich liên quan đến bất động sản được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp động ,giao dịch được quy định chi tiết tại khoản 1 điều 3 thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP.

– lệ phí địa chịnh: 15.000 đồng

-Lệ phí thẩn định :0,15% giá trị chuyển nhượng tối thiểu 100.000 đồng và tối đa 5.000.000 đồng.
Nhận đặt chỗ và tư vấn dự án