Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng là vấn đề pháp lý được mọi người đặc biệt quan tâm khi tìm hiểu, mua bán nhà đất ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một một số nhầm lẫn giữa hai khái niệm này

Dưới đây là một số đặc điểm để phân biệt Sổ đỏ và Sổ hồng

1. Sổ đỏ

Hình sổ đỏ minh họa
Hình sổ đỏ minh họa

Sổ đỏ là tên gọi của Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. (Theo khoản 20 điều 4, Luật Đất Đai 2003)

Cấp cho khu vực Ngoài đô thị (Nông thôn), bao gồm: Đất Nông nghiệp, Đất Lâm nghiệp, Ruộng muối, Đất thổ cư ở Nông thôn,…)

Được quy định tại Nghị định số 60-CP của Chính phủ và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/03/1998 của Tổng cục địa chính

Nhận đặt chỗ và tư vấn dự án

Do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành

Màu sắc: màu đỏ

2. Sổ hồng

so-hong-dam
Sổ Hồng Đậm

Sổ hồng là tên gọi của Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở được cấp cho chủ sở hữu theo quy định:

  • Trường hợp chủ sở hữu nhà ở dồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở
  • Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Theo điều 11 Luật Nhà ở Năm 2005)

Cấp cho khu vực đô thị: Thị trấn, Nội thị xã, Nội thành.

Được quy định tại Nghị định số 60-CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị.

Do Bộ Xây Dựng ban hành

Màu sắc: màu hồng đậm.

Tuy nhiên, ngày 10/12/2009, Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực đã quy định thống nhất hai loại giấy (Sổ đỏ, sổ hồng) thành một loại giấy chung có tên gọi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Do bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành

Màu sắc: màu hồng nhạt

3. Một vài lưu ý thêm về phân biệt sổ đỏ và sổ hồng

Tại Luật Đất đai 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định là loại giấy cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Trong khi đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Nhà Nước.

Đất và nhà ở mua từ sau 10/12/2009 sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Sổ hồng).

Kết luận: Nếu sổ đỏ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Sổ hồng là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Để tìm hiểu đất và nhà cũng như những dự án có sổ đỏ, sổ hồng hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo Hotline: 0898154460 hoặc để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay

Cảm ơn!!!

Nhận đặt chỗ và tư vấn dự án